Engineering products
 
 
ยินดีต้อนรับ สู่ PGM-Technic Co. Ltd.
ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ออกมาจากโรงงานของเรา ต้องผ่านการทดสอบอย่างละเอียดและ เข้มงวด โดยใช้อุปกณ์ตรวจวัดที่มีคุณภาพสูง.
บริษัทผู้รับเหมาและทีมงานติดตั้งของเรา ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO / TS16949: 2009 ISO หรือมาตรฐาน 9000/9001/9002
รายงานผลการทดสอบสามารถแนบได้กับการส่งมอบสินค้าทุกครั้ง.