Engineering products
 
 
ยินดีต้อนรับ สู่ PGM-Technic Co. Ltd.
ผลิตภัณฑ์และอะไหล่ของเรามีมากมายหลายแบบ 
ประเภทผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตัวแปร มีดังต่อไปนี้

ขอรับประกันว่า อุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่คุณภาพสูงสำหรับเครื่อง IS ของเราที่ท่านจะ
นำไปใช้กับเครื่องของบริษัทผู้ผลิตอื่นๆ ตามมาตรฐาน OEM จะสามารถทำงานร่วมกัน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และกระบวนการผลิตของท่านจะดำเนินไปด้วยความราบรื่น

ทุกคำถามของท่านเป็นสิ่งมีค่าเสมอ โปรดแจ้งเลขรหัสชิ้นส่วนของผู้ผลิต หรือส่งแบบของท่านเองมายังเรา
เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองความต้องการของท่าน